DINE RETTIGHEDER

Sygdom

Hvis du er omfattet af funktionærloven (hvilket kræver, at du arbejder i mere end 8 timer om ugen i gennemsnit, og arbejder i fx butik, på lager med kundekontakt eller kontor), får du fuld løn under sygdom. Som fritidsjobber, der ikke er omfattet af funktionærloven, kan du også have ret til løn under sygdom/sygedagpenge, hvis:

  • Du har været ansat i mindst 8 uger
  • Du har arbejdet mindst 74 timer i alt inden for de seneste 8 uger

Størrelsen af dine sygedagpenge skal være din normale timeløn (dog højst 120,54 kr. pr. time (2021 sats)) gange det antal timer, du skulle have arbejdet.

Det er din arbejdsgiver, som skal udbetale sygedagpenge i de første 30 kalenderdage. Hvis du stadig er syg efter 30 dage, skal din kommune udbetale pengene til dig.

SKAL JEG SELV FINDE EN AFLØSER?

Du skal aldrig – heller ikke som fritidsjobber – selv finde en afløser, når du er syg. Og din chef må heller ikke spørge ind til, hvad du fejler.

Sidst opdateret: 08-07-2021