DINE RETTIGHEDER

Sygdom

SKAL JEG SELV FINDE EN AFLØSER?

Du skal aldrig – heller ikke som fritidsjobber – selv finde en afløser, når du er syg.

MÅ CHEFEN SPØRGE, HVAD JEG FEJLER?

Du har ikke pligt til at fortælle din arbejdsgiver, hvad du fejler. Din arbejdsgiver kan kræve at få en skriftlig sygemelding (lægeerklæring) på din anden fraværsdag. Erklæringen beskriver, hvilke begrænsninger du har ved at udføre dit arbejde.

Arbejdsgiveren skal betale udgifterne til erklæringen fra lægen.

SKAL JEG HAVE LØN, NÅR JEG ER SYG?

Hvis du er omfattet af funktionærloven (hvilket kræver, at du arbejder i mere end 8 timer om ugen i gennemsnit, og arbejder i fx butik, på lager med kundekontakt eller kontor), får du fuld løn under sygdom.

Som fritidsjobber, der ikke er omfattet af funktionærloven, kan du også have ret til løn under sygdom/sygedagpenge, hvis:

  • Du har været ansat i mindst 8 uger
  • Du har arbejdet mindst 74 timer i alt inden for de seneste 8 uger

Størrelsen af dine sygedagpenge skal være din normale timeløn (dog højst 120,54 kr. pr. time (2021 sats)) gange det antal timer, du skulle have arbejdet.

Det er din arbejdsgiver, som skal udbetale sygedagpenge i de første 30 kalenderdage. Hvis du stadig er syg efter 30 dage, skal din kommune udbetale pengene til dig.

HVOR FINDER JEG MERE INFO?

Hvis du er i tvivl om reglerne, anbefaler vi, at du læser mere på sygeguide.dk

Sidst opdateret: 17-05-2024