DINE RETTIGHEDER

Seksuel chikane

Omfanget af seksuel chikane på arbejdspladsen er fortsat et stort problem. Unge kan derfor opleve at deres  seksuelle grænser bliver overskredet af en ældre kollega eller en chef på arbejdet. Det kan være en vittighed, der er gået for langt eller drilleri, der er blevet til ubehagelig berøring. Seksuel chikane kommer i mange former og for mange unge kan det være svært at tale om.

HVAD STÅR DER I LOVEN?
I ligebehandlingsloven er seksuel chikane gjort ulovligt på arbejdsmarkedet og er defineret på følgende måde: ”Der foreligger sexchikane, når der udvises uønsket verbal, ikkeverbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima”.

Seksuel chikane kan således både være fysisk og verbal – det afgørende er, at du synes at dine grænser er blevet overskredet.

I arbejdsmiljøloven står der også, at din arbejdsgiver skal sørge for, at du og dine kollegaer undgår at opleve seksuel chikane på arbejdspladsen. Derfor skal din chef tage hånd om det i tide og på en god måde, hvis det alligevel sker. Det er vigtigt at din chef tydeligt signalerer, at seksuel chikane på din arbejdsplads er uacceptabelt, og at I på arbejdspladsen sammen aftaler, hvad I konkret skal gøre, hvis det sker.

Husk, at du skal kontakte din lokale fagforening, hvis du oplever noget, der overskrider dine grænser.

HVAD SKAL MAN GØRE?
Hvis du er i tvivl eller kan mærke, at du har oplevet noget ubehageligt er det vigtigt, at du snakker med nogle om det, og ikke holder det inde. Det kan både være andre kollegaer, familie eller venner. Det er også en rigtig god idé at kontakte din fagforening og, hvis du har fået det dårligt som følge situationen, også din egen læge. Hvis du har en arbejdsmiljøeller tillidsrepræsentant er det også en god idé at involvere dem, for de kan hjælpe dig. Du kan også ringe til Arbejdstilsynets hotline på 7022 1280 og få vejledning om seksuel chikane.

Det vigtigt at sige fra, men mange gange kan det være svært, hvis der er tale om en chef, eller hvis tingene er eskaleret. Husk det er aldrig din skyld – også selvom du i starten har følt at du havde kontrol over situationen. Ofte er der tale om en udvikling, som i sidste ende medfører, at der er tale om seksuel chikane, fordi dine grænser bliver overskredet.

Sidst opdateret: 23-06-2020