DINE RETTIGHEDER

Skader

Er du kommet til skade på dit job? Din arbejdsgiver har pligt til at anmelde arbejdsulykken digitalt via EASY senest ni dage efter ulykken, hvis du som medarbejder er fraværende mere end 1 dag ud over dagen, hvor ulykken skete. Anmeldelsen sikrer, at de rette myndigheder og parter bliver orienteret, og at du som medarbejder eventuelt kan søge erstatning.

Det gælder også, hvis du får en langvarig sygdom, fx eksem, rygproblemer eller høreskader som følge af dit arbejde.

Går du til læge, så husk at fortælle, at din skade er sket på jobbet, så din læge kan notere det. Din læge har desuden pligt til at anmelde det digitalt via EASY, hvis du bliver syg som følge af dit arbejde.

Er du i tvivl, om din skade er blevet anmeldt, kan din fagforening hjælpe dig med at undersøge sagen.

Hvis uheldet skyldes dårlige og ulovlige arbejdsforhold, kan du erstatning fra din arbejdsgivers forsikring. Din fagforening kan hjælpe dig med at søge erstatning. Er du ikke allerede medlem af en fagforening, så spørg Jobpatruljen på 8024 1010 eller jobpatruljen@jobpatruljen.dk.

Sidst opdateret: 28-11-2023