Fritidsjob under 18
Under 13 år
Som udgangspunkt må børn under 13 år ikke udføre erhvervsarbejde. Der kan dog i visse tilfælde gives dispensation ved eksempelvis kulturelle aktiviteter. Dispensation skal søges hos politiet. Nærmere regler for erhvervsarbejde for børn under 13 år fås hos Arbejdstilsynet.

Fritidsjob under 18
13 år – 14 år
For børn og unge over 13 år er der begrænsninger for, hvad de må arbejde med, og hvor meget de må arbejde. Under menuen ”13-14 årige på arbejde” kan du finde de gældende arbejdsmiljøregler.

Fritidsjob under 18
Over 15 år
Der gælder lempeligere regler for børn og unge, som er fyldt 15 år og har afsluttet 9. klasse. Disse regler står beskrevet under menuen ”Regler og Love”.