struktur

Jobpatruljen varetages af fagforeningerne 3F og HK med støtte fra en bred række af fagforeninger under FH.
Der er følgende faste poster i Jobpatruljen:

Politisk ansvarlige
Tina Christensen, næstformand for 3F
Martin Rasmussen, næstformand for HK

Styregruppe
Tina Møller, formand for PSHR i 3F
Stephan Agger, faglig chef for HK HANDEL
Jobpatruljekonsulent
Ungdomskonsulent(er) fra 3F

Koordinatorgruppe
Gruppen består af de mange lokale koordinatorer i Jobpatruljen. De mødes flere gange årligt, hvor grundlæggende diskussioner om Jobpatruljens udvikling og udfordringer tages.

Lokal struktur
Jobpatruljen er delt op i 7 afdelinger: Nordjylland, Midt- og Vestjylland, Østjylland, Sydjylland, Fyn, Sjælland og Hovedstaden. Hver afdeling har én eller flere lokale koordinatorer, som står for at arrangerer Jobpatruljen. Der er forskel på hvordan hver enkelt afdeling kører Jobpatrulje, da det besluttes af de aktive fagforeningsafdelinger og de aktivister, der er i afdelingerne.