DINE RETTIGHEDER

Ansættelseskontrakt

Om du har krav på at få en ansættelseskontrakt, afhænger af disse ting:

 • Hvornår din ansættelse starter
 • Hvor længe du har været ansat
 • Hvor mange timer om ugen du arbejder

Læs mere om, hvornår du har ret til en kontrakt og hvad den skal indeholde herunder.

HVORNÅR HAR JEG RET TIL EN ANSÆTTELSESKONTRAKT?

Den 1. juli 2023 kom der en ny lov om ansættelseskontrakter. Det betyder, at der er kommet nye regler for, hvornår du har ret til en kontrakt. Derfor er reglerne forskellige, afhængigt af om du er ansat før eller efter den 1. juli 2023.

Er du ansat efter den 1. juli 2023?
Du har ret til at få en ansættelseskontrakt i et fritids- eller feriejob, når:

 • du har været ansat i mere end 1 uge (det er 7 kalenderdage, dvs. ikke hverdage eller arbejdsdage) og
 • din arbejdstid er mere end 3 timer om ugen i gennemsnit inden for de seneste 4 uger.

Det gælder både:

 • hvis du og din chef på forhånd har aftalt at du skal arbejde mere end 3 timer om ugen i gennemsnit eller
 • hvis du og din chef ikke på forhånd har aftalt en garanteret mængde arbejde, men du faktisk arbejder mere end 3 timer om ugen i gennemsnit i en periode på 4 uger, f.eks. hvis din arbejdstid stiger løbende.

Vi anbefaler altid at få en kontrakt, så der ikke er tvivl om, hvad I har aftalt.

Er du ansat før den 1. juli 2023?
Du har ret til en ansættelseskontrakt i et fritids- eller feriejob, når du har været ansat i mere end 1 måned, og din arbejdstid er mere end 8 timer om ugen.

Arbejder du i begyndelsen kortere tid end 8 timer om ugen? Så har du først ret til en ansættelseskontrakt, når din arbejdstid inden for de seneste 4 uger har oversteget 8 timer i gennemsnit pr. uge.

Selv om du ikke opfylder kravene til at få en ansættelseskontrakt, er det altid en god idé at bede din arbejdsgiver om en kort skriftlig aftale om din ansættelse. Så kan der nemlig aldrig sås tvivl om, hvad I har aftalt.

HVAD SKAL EN ANSÆTTELSESKONTRAKT INDEHOLDE?

Din kontrakt skal indeholde informationer om alle de vigtige forhold i ansættelsen, som I har aftalt. Blandt andet:

 • Navn og adresse på dig og din arbejdsplads
 • Beskrivelse af arbejdet (f.eks. titel, stilling eller jobkategori)
 • Tidspunkt for ansættelsens begyndelse (hvornår du har din første dag i jobbet)
 • Tidspunkt for hvornår ansættelsen stopper (kun hvis der er tale om en tidsbegrænset stilling)
 • Varighed og vilkår, hvis der er prøvetid
 • Varsler for opsigelse (både fra dig og din chefs side)
 • Løn og tillæg
 • Hvornår lønnen udbetales
 • Arbejdstid (den normale daglige og ugentlige arbejdstid)
 • Regler for vagtplanlægning
 • Om du har ret til uddannelse (f.eks. kurser)
 • Om der gælder en overenskomst, funktionærloven eller anden aftale

Du skal have en ansættelseskontrakt på skrift. Det kan både være elektronisk eller på papir.

Se eksempel på en kontrakt

Du kan se et eksempel på, hvordan en ansættelseskontrakt kan se ud her. 

Du kan også downloade en ansættelseskontrakt med skrivbare felter lige her.

HVEM SKAL UNDERSKRIVE?

Både du og din arbejdsgiver skal underskrive kontrakten. Husk at få en kopi.

Skriv aldrig under på en kontrakt, før du er helt sikker på, hvad du skriver under på. Husk derfor at spørge dine forældre eller din fagforening til råds inden, du skriver under på din ansættelseskontrakt. Er du ikke allerede medlem af en fagforening, så spørg Jobpatruljen på 8024 1010 eller jobpatruljen@jobpatruljen.dk eller tag Fagforeningstesten for at finde den rigtige fagforening for dig.

Det er ikke et krav, at dine forældrene skal underskrive en ansættelseskontrakt, men dine forældre skal give dig tilladelse til at have et arbejde. Hvis du er fyldt 15 år og før har haft et arbejde, kan du selv opsige dit arbejde og tage et nyt lignende arbejde.

Sidst opdateret: 17-05-2024

ER JEG ANSAT UNDER FUNKTIONÆRLOVEN?

Funktionærloven har nogle særlige regler. Blandt andet har du krav på mindst 1 måneds opsigelsesvarsel de første 5 måneder af din ansættelse, medmindre I har aftalt prøvetid*.

Derefter har du krav på 3 måneders opsigelse. Dit opsigelsesvarsel stiger med 1 måned pr. 3. år – dog kun indtil 6 måneders opsigelse. Du har også krav på fuld løn under sygdom, hvis du er omfattet af funktionærloven.

Læs mere om funktionærloven her

Er du ikke funktionær, vil dine opsigelsesvarsler fremgå af din ansættelseskontrakt. Ofte vil varsler for ikke-funktionærer være kortere, end dem vi kender fra funktionærloven.

* Hvis du har fået nyt job, vil der ofte stå i din kontrakt, at du har tre måneders prøvetid. Det betyder, at din arbejdsgiver i prøvetiden kan opsige dig med 14 dages varsel. Hvis du vil opsige dit job, kan du som regel gøre det fra dag til dag i prøveperioden. Men i nogle kontrakter er der et gensidigt opsigelsesvarsel på 14 dage, hvilket betyder, at du også selv skal sige op med 14 dages varsel (altså senest efter to en halv måned). Husk derfor altid at læse din kontrakt igennem.

Sidst opdateret: 17-05-2024