DINE RETTIGHEDER

Ansættelseskontrakt

Du har ret til en ansættelseskontrakt i et fritids- eller feriejob, når du har været ansat i mere end 1 måned, og din arbejdstid er mere end 8 timer om ugen.

Arbejder du i begyndelsen kortere tid end 8 timer om ugen? Så har du først ret til en ansættelseskontrakt, når din arbejdstid inden for de seneste 4 uger har oversteget 8 timer i gennemsnit pr. uge. Både du og din arbejdsgiver skal underskrive kontrakten. Husk at få en kopi.

Selv om du ikke opfylder kravene til at få en ansættelseskontrakt, er det altid en god idé at bede din arbejdsgiver om en kort skriftlig aftale om din ansættelse. Så kan der nemlig aldrig sås tvivl om, hvad I har aftalt.

Husk at spørge dine forældre eller din fagforening til råds inden, du skriver under på din ansættelseskontrakt. Er du ikke allerede medlem af en fagforening, så spørg Jobpatruljen på 8024 1010 eller jobpatruljen@jobpatruljen.dk.

HVAD SKAL EN ANSÆTTELSESKONTRAKT INDEHOLDE?

Din kontrakt skal indeholde informationer om alle vigtige ansættelsesforhold, I har aftalt. Blandt andet:

  • Overenskomst/funktionærlov eller anden aftale
  • Arbejdssted
  • Starttidspunkt i jobbet
  • Løn
  • Tillæg
  • Opsigelse
  • Arbejdstid
  • Eventuelle risici ved dit job

Her kan du se et eksempel på en ansættelseskontrakt

Du kan også downloade en ansættelseskontrakt med skrivbare felter lige her

ER DU ANSAT UNDER FUNKTIONÆRLOVEN?

Funktionærloven har nogle særlige regler. Blandt andet har du krav på mindst 1 måneds opsigelsesvarsel de første 5 måneder af din ansættelse, medmindre I har aftalt prøvetid*.

Derefter har du krav på 3 måneders opsigelse. Dit opsigelsesvarsel stiger med 1 måned pr. 3. år – dog kun indtil 6 måneders opsigelse. Du har også krav på fuld løn under sygdom, hvis du er omfattet af funktionærloven.

Læs mere om funktionærloven her

Er du ikke funktionær, vil dine opsigelsesvarsler fremgå af din ansættelseskontrakt. Ofte vil varsler for ikke-funktionærer være kortere, end dem vi kender fra funktionærloven.

* Hvis du har fået nyt job, vil der ofte stå i din kontrakt, at du har tre måneders prøvetid. Det betyder, at din arbejdsgiver i prøvetiden kan opsige dig med 14 dages varsel. Hvis du vil opsige dit job, kan du som regel gøre det fra dag til dag i prøveperioden. Men i nogle kontrakter er der et gensidigt opsigelsesvarsel på 14 dage, hvilket betyder, at du også selv skal sige op med 14 dages varsel (altså senest efter to en halv måned). Husk derfor altid at læse din kontrakt igennem.

Sidst opdateret: 31-05-2019