Lønsatser

Ung i huset/Børnepasser

Hvis du arbejder som ung i huset eller børnepasser, er lønnen forskellig alt efter, hvor i landet du arbejder. Kontakt FOA på 4697 2626 eller foa@foa.dk, og få hjælp til at skrive kontrakt og forhandle løn.

Som udgangspunkt skal du dog lønnes efter samme sats som en pædagogmedhjælper i en daginstitution (se tabellen).