Lønsatser

Portør

Hvis du arbejder som ikke-uddannet portør, som afløser på et hospital, er det FOA, du skal være medlem af. FOA kan hjælpe, hvis du får problemer med arbejdet eller din chef. Du kan også få svar på spørgsmål og gode råd om dine rettigheder. Kontakt FOA på 4697 2626 eller foa@foa.dk.

MINDSTELØNSSATS

Grundløn (Løngruppe 0)
137,73 kr.

BEMÆRK: Lønnen kan svinge, alt efter hvor du bor i landet. Ovenstående sats er den laveste.

Sidst opdateret: 08-07-2022