Lønsatser

Portør

Hvis du arbejder som ikke-uddannet portørafløser på et hospital, er det FOA – Fag og Arbejde, du skal være medlem af. FOA kan hjælpe, hvis du får problemer med arbejdet eller din chef. Du kan også få svar på spørgsmål og gode råd om dine rettigheder. Kontakt FOA – Fag og Arbejde på 4697 2626 eller foa@foa.dk.

MINDSTELØNSSATS

Grundløn (Løngruppe 0)
136,44 kr.

BEMÆRK: Lønnen kan svinge, alt efter hvor du bor i landet. Ovenstående sats er den laveste.

Sidst opdateret: 14-06-2021