Lønsatser

Handicaphjælper

Er du handicaphjælper og arbejder med borgerstyret personlig assistance for virksomheder, der er medlemmer af DI Overenskomst II (SBA), så er det FOA – Fag og Arbejde eller 3F, du skal være medlem af. FOA eller 3F kan hjælpe, hvis du får problemer med arbejdet eller din chef. Du kan også få svar på spørgsmål og gode råd om dine rettigheder.

En overenskomst vil sige, at der er lavet en aftale mellem en fagforening og en arbejdsgiver om løn, fridage, arbejdstider, opsigelsesvarsel m.v.

MINDSTELØNSSATS

Grundløn (Løngruppe 0)
130,91 kr.
Sidst opdateret: 14-06-2021

Lønnen kan svinge, alt efter hvor du bor i landet. Ovenstående er den laveste sats.

Er du i tvivl om, hvilken overenskomst der gælder for dig? Så kontakt FOA – Fag og Arbejde på 4697 2626 eller foa@foa.dk – eller 3F på 70 300 300 eller 3f@3f.dk.