Jobpatruljen på skolebesøg er blevet et selvstændigt projekt, der nu går under navnet Fagbevægelses Skoletjeneste

Se Fagbevægelsens Skoletjenestes egen hjemmeside www.fagbevægelsensskoletjeneste.dk 

Hvad ved unge i folkeskolen egentlig om det arbejdsmarked, de skal ud på?

Undersøgelser har vist, at unge ikke ved nok om deres job. Meget forklarende har hele 40 % aldrig talt med deres forældre om rettigheder på fritidsjobbet. Jobpatruljens besøg landet over i 2018 viste, at der er regelbrud i næsten 92% af alle unges ansættelsesforhold. Oftest er de unge slet ikke klar over, at deres rettigheder bliver overtrådt. Ofte ved de ikke, at man skal have løn i oplæringsperioden, at der er pause efter 4,5 timers arbejde, at man ikke selv skal finde afløser ved sygdom og listen er meget længere. Vi når ud til over 10.000 virksomheder hver sommer, men får kun talt med en lille procentdel af det samlet antal unge.

Vi vil gerne ud til mange flere. Derfor oprettede Jobpatruljen i 2013 en underviserservice, hvor man kunne booke uddannede Jobpatrulje-aktivister til at undervise i det vi er allerbedst til; arbejdsmarked og rettigheder for unge. Det projekt er nu blevet selvstændigt og går under navnet Fagbevægelsens Skoletjeneste – men projektet vil det samme! Undervise professionelt i arbejdsmarked og rettigheder for unge i de danske folkeskoler.

Hvad undervises der i?
Undervisningen tager udgangspunkt i nutidige arbejdsmarkedsforhold. Der lægges op til diskussion i klassen om emnerne unges rettigheder og arbejdsmarkeds opbygning. Omdrejningspunktet i undervisningen er et dialogspil udviklet af Jobpatruljen. Det bruges med stor succes til at sætte tankerne i gang hos de unge – hvad er der egentlig af regler for mig på mit første job og hvorfor er de der. De mere etablerede rettigheder på arbejdsmarkedet som pension, ferie og barsel sættes også til diskussion i et format, hvor de unge selv er omdrejningspunkt.

Hvem er det for?
Målgruppen for initiativet er 8-10. klasser på folkeskoler og efterskoler. Undervisningsforløbet varer ca. 60 min., men kan tilpasses 1 eller 2 skoletime(r). Al undervisningsmateriale laves af Fagbevægelsens Skoletjeneste, så man sikrer kvalitet og kontinuitet i undervisningen. Da undervisningen tager udgangspunkt i at der skabes dialog, underviser vi kun 1 klasse af gangen (max 30 elever).

Har du et særligt arrangement?
Fagbevægelsens Skoletjeneste bliver ofte tilbudt at komme ud til fx foredrag og messer. Selvom vi rigtig gerne vil deltage i disse typer af arrangementer, er det desværre ikke noget vi har mulighed for på nuværende tidspunkt, da vores undervisere på nuværende tidspunkt ikke har den uddannelse det kræver, at gennemføre arrangementer af den karakter.

Fra skoletræt til sin egen chef

Som noget nyt tilbyder Fagbevægelsens Skoletjeneste i samarbejde med foredragsholder Jamil Mehdi, at afholde foredrag for unge omkring emnerne fritidsjob, rettigheder og uddannelsesvalg som ung. Jamil er en erfaren og medrivende foredragsholder, som allerede har inspireret mange unge. Læs mere om foredraget nedenfor.

Jamil Mehdi tager med sit foredrag for Fagbevægelsens Skoletjeneste deltagerne med på en skarp og inspirerende fortælling om sin opvækst i Aalborg, som søn af to forældre, der flygtede fra det dengang borgerkrigsramte Libanon.
Jamils fortælling er en medrivende historie om de valg han som ung traf, og de konsekvenser valgene fik. I et af de valg stod Jamil over for enten en politianmeldelse eller at tage sit første fritidsjob. Derfor ender han med at arbejde på en gård til 20 kr. i timen. Her gjorde han sine første erfaringer med et arbejdsmarked, der desværre nogle gange behandlede ham uretfærdigt. Resten af foredraget tager afsæt i Jamils videre vej med arbejdsmarked og uddannelse, og sætter rammen for at deltagerne kan gøre sig refleksioner om deres egne valg i livet.

Med dette foredrag inspirerer Jamil gennem bl.a. aktiv involvering af deltagerne til at tage kritisk stilling til både deres fritidsjobs og videre uddannelsesvalg. Derudover er foredraget en motivation til deltagerne til at gøre noget aktivt for at tage deres skæbne i deres egne hænder, og træffe valg der er gode for dem – også på lang sigt.
Samtidig får deltagerne også indsigt i nogle af de regler der gælder for dem på arbejdsmarkedet, så de går fra foredraget med en større viden. Jamil har bl.a. været ansat 7 år i HK – han har derfor en bred indsigt i de regler der gælder på arbejdsmarkedet.

Oplægget er velegnet til unge mellem 13-17 år, hvor de fleste unge gør sig de første erfaringer med arbejdsmarkedet og uddannelsesvalg.

Prisen starter fra 5.000 kr eksl. moms.
Deltagere: Velegnet til +50 deltagere op opefter.
Varighed: Ca. 1,5 time.
Booking og nærmere info: Skriv til jobpatruljen@jobpatruljen.dk

Om Jamil

Jamil

Jamil er 33 år gammel og den ældste i en søskendeflok på 4. Han er født i 1985, samme år som hans forældre flygtede fra Libanon. Han er opvokset i Aalborg, og har en uddannelse som salgsassistent i BR Legetøj. Sidenhen har Jamil arbejdet i HK og arbejder i dag som selvstændig, hvor han bl.a. holder foredrag. Samlet set har Jamil 9 års erfaring som foredragsholder. Som foredragsholder er Jamil utrolig levende og nærværende. Hans egen personlige historie kombineret med hans store viden om arbejdsmarkedet og vilkår for bl.a. fritidsjobbere gør ham til en ideel oplægsholder, som både unge som ældre kan inspireres og lære af.