Book et gratis skolebesøg af Fagbevægelsens Skoletjeneste

Jobpatruljen på skolebesøg er blevet et selvstændigt projekt, der nu går under navnet Fagbevægelses Skoletjeneste

Se Fagbevægelsens Skoletjenestes egen hjemmeside www.fagbevægelsensskoletjeneste.dk

 

Hvordan opstod undervisningsindsatsen?
Undersøgelser har vist, at unge ikke ved nok om deres job. 40 % har aldrig talt med deres forældre om rettigheder på fritidsjobbet. Jobpatruljens besøg landet over i 2022 viste, at der er regelbrud i næsten 85% af alle unges ansættelsesforhold. Oftest er de unge slet ikke klar over, at deres rettigheder bliver overtrådt. De ved ikke, at der er grænser for hvor mange timer man må arbejde på en skoledag, at man har ret til pause efter 4,5 timers arbejde og at man ikke selv skal finde afløser.

Vi når ud til over 10.000 virksomheder hver sommer, men får kun talt med en lille procentdel af det samlet antal unge. Vi vil gerne ud til mange flere. Derfor oprettede Jobpatruljen i 2013 en underviserservice, hvor man kunne booke uddannede Jobpatrulje-aktivister til at undervise i det vi er allerbedst til; arbejdsmarked og rettigheder for unge. Projektet blev i 2017 selvstændigt og går nu under navnet Fagbevægelsens Skoletjeneste – men projektet vil det samme! Undervise professionelt i arbejdsmarked og rettigheder for unge i de danske folkeskoler.

Hvad undervises der i?
Undervisningen tager udgangspunkt i nutidige arbejdsmarkedsforhold. Der lægges op til diskussion i klassen om emnerne unges rettigheder og arbejdsmarkeds opbygning. Omdrejningspunktet i undervisningen er et dialogspil udviklet af Jobpatruljen. Det bruges med stor succes til at sætte tankerne i gang hos de unge – hvad er der egentlig af regler for mig på mit første job og hvorfor er de der. De mere etablerede rettigheder på arbejdsmarkedet som pension, ferie og barsel sættes også til diskussion i et format, hvor de unge selv er omdrejningspunkt.

Hvem er det for?
Målgruppen for initiativet er 7.-10. klasser på folkeskoler og efterskoler. Undervisningsforløbet varer 1,5 time, men kan tilpasses. Al undervisningsmateriale laves af Fagbevægelsens Skoletjeneste, så man sikrer kvalitet og kontinuitet i undervisningen. Da undervisningen tager udgangspunkt i at der skabes dialog, underviser vi kun 1 klasse af gangen (max 30 elever).

Har du et særligt arrangement?
Jobpatruljen og Fagbevægelsens Skoletjeneste bliver ofte tilbudt at komme ud til fx foredrag og messer. Selvom vi rigtig gerne vil deltage i disse typer af arrangementer, er det desværre ikke noget vi har mulighed for på nuværende tidspunkt, da vores undervisere på nuværende tidspunkt ikke har den uddannelse det kræver, at gennemføre arrangementer af den karakter.