Jobpatruljen på skolebesøg er blevet et selvstændigt projekt, der nu går under navnet Fagbevægelses Skoletjeneste

Se Fagbevægelsens Skoletjenestes egen hjemmeside www.fagbevægelsensskoletjeneste.dk 

Hvad ved unge i folkeskolen egentlig om det arbejdsmarked, de skal ud på?

Undersøgelser har vist, at unge ikke ved nok om deres job. Meget forklarende har hele 40 % aldrig talt med deres forældre om rettigheder på fritidsjobbet. Jobpatruljens besøg landet over i 2018 viste, at der er regelbrud i næsten 92% af alle unges ansættelsesforhold. Oftest er de unge slet ikke klar over, at deres rettigheder bliver overtrådt. Ofte ved de ikke, at man skal have løn i oplæringsperioden, at der er pause efter 4,5 timers arbejde, at man ikke selv skal finde afløser ved sygdom og listen er meget længere. Vi når ud til over 10.000 virksomheder hver sommer, men får kun talt med en lille procentdel af det samlet antal unge.

Vi vil gerne ud til mange flere. Derfor oprettede Jobpatruljen i 2013 en underviserservice, hvor man kunne booke uddannede Jobpatrulje-aktivister til at undervise i det vi er allerbedst til; arbejdsmarked og rettigheder for unge. Projektet blev i 2017 selvstændigt og går nu under navnet Fagbevægelsens Skoletjeneste – men projektet vil det samme! Undervise professionelt i arbejdsmarked og rettigheder for unge i de danske folkeskoler.

Hvad undervises der i?
Undervisningen tager udgangspunkt i nutidige arbejdsmarkedsforhold. Der lægges op til diskussion i klassen om emnerne unges rettigheder og arbejdsmarkeds opbygning. Omdrejningspunktet i undervisningen er et dialogspil udviklet af Jobpatruljen. Det bruges med stor succes til at sætte tankerne i gang hos de unge – hvad er der egentlig af regler for mig på mit første job og hvorfor er de der. De mere etablerede rettigheder på arbejdsmarkedet som pension, ferie og barsel sættes også til diskussion i et format, hvor de unge selv er omdrejningspunkt.

Hvem er det for?
Målgruppen for initiativet er 8-10. klasser på folkeskoler og efterskoler. Undervisningsforløbet varer ca. 60 min., men kan tilpasses 1 eller 2 skoletime(r). Al undervisningsmateriale laves af Fagbevægelsens Skoletjeneste, så man sikrer kvalitet og kontinuitet i undervisningen. Da undervisningen tager udgangspunkt i at der skabes dialog, underviser vi kun 1 klasse af gangen (max 30 elever).

Har du et særligt arrangement?
Fagbevægelsens Skoletjeneste bliver ofte tilbudt at komme ud til fx foredrag og messer. Selvom vi rigtig gerne vil deltage i disse typer af arrangementer, er det desværre ikke noget vi har mulighed for på nuværende tidspunkt, da vores undervisere på nuværende tidspunkt ikke har den uddannelse det kræver, at gennemføre arrangementer af den karakter.